MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tham gia "Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam" để kêu gọi vốn đầu tư

Đã tải lên ngày 18/01/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Chuyện showbiz

Chuyện showbiz

Cô Duyên thu hút quá đi à

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này