Mở cửa kiều gì đây ?

Đã tải lên ngày 29/12/2017

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
RUỒI

RUỒI

Kiểu mở cửa này y như mấy cái tổ chức của Chính phủ, mỗi cấp ngành mỗi kiểu ... dân tình chẳng biết đâu mà lần , phút cuối chỉ biết uất ức đập đầu

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này