Mô hình giao thông thông minh tại Singapore

Đã tải lên ngày 21/08/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Huy Nguyễn

Huy Nguyễn

Singapore đang tiên phong xây dựng một quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới với mạng lưới giao thông thông minh vô cùng hiệu quả và tiện lợi cho người dân.

Danh mục
Thẻ

Mô hình giao thông thông minh

,

Singapore

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này