Mượn Mắt - Through The Eye (2017)

Đã tải lên ngày 11/03/2017

1.246 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Ephim

Ephim

Phim Mượn Mắt: Minh Y (Tiết Giai Ngưng) là một bà mẹ đơn thân mù sống cùng một cô con gái dựa vào việc kinh doanh cửa hàng hoa. Sau khi được bác sĩ nhãn khoa Cao Mộc (Trần Hạo Dân) điều trị, Minh Y đã phục hồi được thị lực. Vì để cùng con gái bắt đầu một cuộc sống mới, dựa vào sự giúp đỡ của Cao Mộc, Minh Y và Hoan Hoan đã chuyển vào một ngôi nhà cổ trăm năm tuổi.

Thẻ

Vương Hạo Trinh

,

Tiết Giai Ngưng

,

La Lan

,

Trần Hạo Dân

,

Du Nhạc Nhi

,

Xa Thái Cực

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này