MY00 Subaru Impreza WRX STi Ver6 Type-R V-Limited

Đã tải lên ngày 23/03/2018

3 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Drpage420

Drpage420

Having some fun with cold tires on the track, I let it go to far and spun it around here. SCCA Autocross event in El Paso, TX USA.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này