MY16 Subaru Crosstrek trying to pull a Ford out of the soft sand

Đã tải lên ngày 23/03/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Drpage420

Drpage420

Epic Fail! I was off-roading in the Texas desert and came across this family stuck in the sand. I tried to help them but my car did not budge it. Lol

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này