Nếu chưa nghe bản gốc, bạn sẽ không nghĩ bài hát tiếng Nhật này là hit 'bự' của Noo Phước Thịnh

Đã tải lên ngày 04/04/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Chuyện showbiz

Chuyện showbiz

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này