Người dân hãy yêu nước bằng cách xây dựng

Đã tải lên ngày 11/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Thanh Bình Thị Nguyễn

Thanh Bình Thị Nguyễn

Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, sự quan tâm của người dân về sự phát triển của đất nước rất đáng ghi nhận nhưng cần được thể hiện đúng cách.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này