Người Kurd - dân tộc không có quốc gia đông nhất thế giới

Đã tải lên ngày 23/03/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Tina

Nguyễn Tina

Với dân số hơn 35 triệu người, người Kurd hiện nay vẫn chưa có quốc gia.

Danh mục
Thẻ

người Kurd

,

chưa có quốc gia

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này