Người mẹ bệnh tật còn 20kg mang thai “Em phải sống để nhìn thấy con rồi chết cũng mãn nguyện”

Đã tải lên ngày 15/06/2018

3 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Quốc Thiên

Nguyễn Quốc Thiên

Chồng bỏ đi ngay khi biết chị mang bệnh. Nhưng chị vẫn sống với trọng trách, tình thương của một người mẹ. Sống vì muốn được nhìn thấy con, để sau này có ra đi cũng đủ mãn nguyện...

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này