Nhân chứng kể phút xe "điên" tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy ở Hải Phòng

Đã tải lên ngày 19/01/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Chiêu sa

Chiêu sa

Nghe diễn tả là thấy lạnh người rồi huống hồ chi là nhìn thấy

Danh mục
Thẻ

Hải Phòng

,

xe điên tông 2 nữ sinh

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này