Những pha quay chậm trong môn nhảy xa - Thế Vận Hội London 2012

Đã tải lên ngày 20/03/2018

210 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
việt thắng

việt thắng

Quay chậm mới thấy họ nhảy xa tới nhường nào, mấy bước lấy đà cuối cùng chắc mỗi bước phải 3-4m rồi nhỉ.

Danh mục
Thẻ

the van hoi

,

the thao

,

the thao dien kinh

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này