Phát hiện cấu trúc ADN mới trong tế bào người

Đã tải lên ngày 26/04/2018

3 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Lê Thị Doanh

Lê Thị Doanh

Các nhà khoa học xác định một cấu trúc ADN có cấu tạo chưa từng thấy trong các tế bào sống của con người.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này