Phát hiện cơ sở ngâm tẩm giá đỗ bằng hóa chất “siêu” độc hại

Đã tải lên ngày 29/04/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Hạnh Đào

Hạnh Đào

Giá đỗ là thực phẩm thường xuyên có mặt trong các bữa ăn của gia đình Việt. Tuy nhiên, để làm giá đỗ “lớn nhanh”, tăng lợi nhuận... nhiều người bất chấp sử dụng hóa chất độc hại

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này