Phát hiện hai nhà sư giả khất thực tại lễ hội chùa Bà Bình Dương

Đã tải lên ngày 26/02/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Ngọc Thi

Ngọc Thi

Khi bạn nghĩ bạn đang cúng dường nhưng thực ra bạn đang tiếp tay cho kẻ lừa đảo

Danh mục
Thẻ

lễ hội chùa Bà Bình Dương

,

nhà sư giả

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này