Phe cánh nào đang giành giật Syria?

Đã tải lên ngày 23/04/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Như Tâm

Nguyễn Như Tâm

Syria không chỉ là chiến trường của các phe phái trong nước mà còn là nơi nhiều thế lực ngoại bang tranh giành ảnh hưởng.

Thẻ

vũ khí hóa học

,

Mỹ

,

Syria

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này