PHÍA SAU HAI CHỮ ĐÃ XEM

Đã tải lên ngày 17/01/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Đỗ Đức Huy

Đỗ Đức Huy

Trả lời nhanh hay chậm cũng nên nói ít nhất 1-2 câu, cảm giác không được tôn trọng khi nugời kia chẳng thèm để ý đến lời mình nói

Danh mục
Thẻ

PHÍA SAU HAI CHỮ ĐÃ XEM

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này