Phim Ấn Độ cũng phải 'vái lạy' phim Việt: Cảnh tẩu thoát phá vỡ mọi định luật vật lý

Đã tải lên ngày 16/08/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Hùng Ga

Hùng Ga

Cách đây nhiều năm, phim Việt đã đạt đến "cảnh giới" của sự phi lý.

Danh mục
Thẻ

tình tiết phi lý

,

Phim Việt Nam

,

cảnh tẩu thoát

,

Phim Ấn Độ

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này