Quá trình Trầm Bê giúp Phạm Công Danh bước vào vòng lao lí

Đã tải lên ngày 19/01/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Chiêu sa

Chiêu sa

Kế hoạch quá hoàn hảo mà!

Danh mục
Thẻ

Phạm Công Danh

,

Trầm Bê

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này