Rác thải hồ thủy điện- không thể xem nhẹ

Đã tải lên ngày 19/09/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Heo Mini

Heo Mini

Ngoài những vấn đề ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường thì các loại rác thải đang ngày càng nhiều tại hồ thủy điện còn có thể gây lên những tác hại nguy hại hơn rất nhiều.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này