Sân vận động World Cup phải đáp ứng 225 trang yêu cầu khắt khe ra sao

Đã tải lên ngày 14/06/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Mạnh

Sân vận động phục vụ World Cup 2018 phải đảm bảo nhiều yêu cầu khắt khe của FIFA. FIFA đã soạn thảo một bộ tài liệu 225 trang gồm những yêu cầu chi tiết.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này