Sao nữ 'Sex and the City' tranh cử thống đốc bang New York

Đã tải lên ngày 20/03/2018

14 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nhung Hong

Nhung Hong

Cynthia Nixon chính thức thông báo chiến dịch tranh cử thống đốc bang New York trên twitter cá nhân.

Thẻ

New York

,

Tranh cử Tổng thống

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này