Shark Phạm Thanh Hưng: "Không có áp lực thì không vượt qua được sự lười biếng của bản thân"

Đã tải lên ngày 28/08/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Quốc Thiên

Nguyễn Quốc Thiên

Đi làm nhận lương thì đừng than vãn về chuyện bị áp lực! Bạn nghĩ thế nào về quan điểm của Shark Hưng?

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này