SpaceX phóng vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh

Đã tải lên ngày 05/06/2018

3 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Hoàng Kim Loan

Hoàng Kim Loan

Vệ tinh viễn thông SES-12 sẽ cung cấp dịch vụ mạng trục di động và mạng băng rộng nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Thẻ

TÊN LỬA VỆ TINH

,

SPACE X

,

SES-12

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này