Tăng giá xăng kịch trần vì rẻ hơn 120 nước-

Đã tải lên ngày 17/05/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Quốc Thiên

Nguyễn Quốc Thiên

Đã khổ nay còn khổ hơn... @@

Danh mục
Thẻ

xã hội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này