Tên lửa SpaceX tạo lỗ hổng tạm thời rộng 900 km trên khí quyển

Đã tải lên ngày 27/03/2018

4 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Đỗ Thị Khánh Ly

Đỗ Thị Khánh Ly

Tên lửa mang theo vệ tinh Formosat-5 tạo ra những luồng sóng xung kích và một lỗ hổng tạm thời có đường kính 900 km trên tầng điện ly.

Thẻ

Formosat-5

,

tên lửa

,

spcaceX

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này