Thông điệp từ những chiếc nắp cống ở trung tâm TP.HCM

Đã tải lên ngày 26/03/2018

4 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Thanh Bình Thị Nguyễn

Thanh Bình Thị Nguyễn

Nhiều người đã ngạc nhiên khi bắt gặp những nắp cống rực rỡ sắc màu tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh .

Thẻ

HCM

,

hình ảnh

,

Nắp cống

,

thông điệp

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này