Tổng thống Trump nói 'hoàn thành nhiệm vụ' tấn công Syria, nhưng đạt được gì?

Đã tải lên ngày 16/04/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyen Anhtuyet

Nguyen Anhtuyet

Ngày 15.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ cách sử dụng cụm từ “nhiệm vụ hoàn thành” sau vụ tấn công các mục tiêu tại Syria sau khi bị truyền thông thắc mắc.

Thẻ

Trump

,

Chiến tranh

,

Mỹ

,

Syria

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này