Top 10 Trái Ác Quỷ Hệ Logia trong One Piece

Đã tải lên ngày 23/04/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Top Anime Hay

Top Anime Hay

Trái Ác Quỷ hệ Logia mạnh nhất - Top 10 Trái Ác Quỷ hệ Logia mạnh nhất trong One Piece - Top Anime. Logia là 1 trong 3 hệ của trái cây ác quỷ. Nó cho phép người dùng có khả năng chuyển hoá thành 1 nguyên tố/yếu tố hay một sức mạnh của tự nhiên. Trái hệ Logia được xem là những loại trái cây mạnh nhất và cũng là hệ hiếm tìm thấy nhất trong cả 3 loại trái cây ác quỷ nói chung. Chào mừng cách bạn đến với Top Anime, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Top 10 Trái Ác Quỷ hệ Logia mạnh nhất. Mình xin lưu ý, ở đây mình chỉ liệt kê chứ không so sánh các Trái Ác Quỷ với nhau vì độ mạnh yếu của Trái Ác Quỷ còn phải do người sử dụng và cả yếu tố khắc chế lẫn nhau.

Danh mục
Thẻ

Trái Ác Quỷ

,

luffy

,

no Mi

,

One-Piece

,

onepiece

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này