TP HCM TIẾP TỤC XỬ LÝ SAI PHẠM TẠI NHIỀU CHUNG CƯ

Đã tải lên ngày 24/09/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Phó Mỹ Kim

Phó Mỹ Kim

Toàn xây ẩu thôi!

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này