Trailer tiền truyện 'Harry Potter' có nhiều cảnh phép thuật

Đã tải lên ngày 26/09/2018

11 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Bùi Đình Nghĩa

Bùi Đình Nghĩa

Đoạn phim giới thiệu "Fantastic Beasts 2" kể cuộc đối đầu của phù thủy hai phe chính - tà.

Danh mục
Thẻ

Harry Potter

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này