Tréo ngoe việc trả nợ bán mía cho dân bằng đường cát thành phẩm

Đã tải lên ngày 11/06/2018

2 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nam Lê

Nam Lê

Công ty sản xuất đường (100% vốn đầu tư Ấn Độ) trả nợ cho dân bằng thành phẩm đường.

Danh mục
Thẻ

Long AN

,

công ty Ấn Độ

,

trả nợ bằng đường

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này