Trong 2 năm Quảng Nam có 69 trận động đất

Đã tải lên ngày 11/08/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Thị Hăng

Nguyễn Thị Hăng

Từ tháng 1/2017 đến tháng 8 năm 2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 69 trận động đất. Dù cường độ không lớn nhưng đáng ngại là vị trí động đất gần khu vực hồ chứa thủy điện.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này