Tuổi thơ ai cũng gắn liền với "gạch bông"

Đã tải lên ngày 17/03/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
ngọc trân

ngọc trân

Những viên gạch bông này đã gắn liền với tuổi thơ của cả một thế hệ. Có ai thấy đến giờ nhìn lại vẫn đẹp không?

Danh mục
Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này