TVC quảng cáo của Tiger Beer hợp tác với Phạm Anh Khoa

Đã tải lên ngày 05/05/2018

3 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Trân Lê

Trân Lê

Tiger Beer nói việc hợp tác với Phạm Anh Khoa trong TVC quảng cáo đã kết thúc từ lâu.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này