Việt Nam sắp thành bãi rác của thế giới

Đã tải lên ngày 16/07/2018

1 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Nguyễn Thị Hăng

Nguyễn Thị Hăng

Có đến gần 28.000 container "rác ngoại" tồn động ở các cảng biển Việt Nam. Với việc rác cứ ồ ạt tràn về, Việt Nam có thể trở thành bãi rác của thế giới.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này